Onteigeningsprocedure – wat nu?

Start de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat een onteigeningsprocedure tegen u? MKB Adviseurs beschermt uw belangen. Wij beschikken over diepgaande kennis van alle procedures en vergoedingen en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Wordt u als ondernemer gedwongen om uw bedrijfslocatie op te zeggen vanwege een onteigeningsprocedure? Dan kunt u aanspraak maken op een schadeloosstelling. Bij ingrijpende plannen heeft u bovendien recht op deskundigenbijstand. Dit betekent dat de andere partij (de overheid) onze advieskosten vergoedt.

Ga voor de beste deal

Voordat een onteigeningsprocedure wordt gestart, is de overheid wettelijk verplicht om te proberen overeenstemming met u te bereiken. Ze zullen u daarvoor een aanbod doen. Ons advies: ga niet in op het eerste voorstel. MKB Adviseurs helpt u graag om voor u de beste deal eruit te slepen.

Planschade, nadeelcompensatie…

Is er geen sprake van onteigening, maar wordt u als ondernemer op een andere manier benadeeld door overheidsingrijpen? MKB Adviseurs helpt u graag bij het indienen van planschade of een beroep doen op nadeelcompensatie. U komt hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking als uw straat langdurig wordt opgebroken waardoor uw bedrijf slecht bereikbaar is. Ook als een bestemmingsplan wijzigt, kan dit negatieve gevolgen hebben, waardoor u recht heeft op een vergoeding.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met MKB Adviseurs via telefoonnummer 088-018 23 00 of vul het formulier hiernaast in.