Melkveehouderij

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Tegelijkertijd staan de marges in deze sector verder onder druk. Gelukkig  zijn er desalniettemin veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden.

In de melkveehouderij spelen bovendien zaken als uw bedrijfsstrategie en -ontwikkeling, de energievraagstukken, mestbeleid, subsidies, bedrijfsopvolging, et cetera die praktisch dagelijks terugkomen.

Het is handig en noodzakelijk om de actuele kennis paraat te hebben, tegen het licht te houden en in de juiste context plaatsen. Dat zorgt dat u als ondernemer direct en volledig geïnformeerd de juiste beslissingen en acties kunt inzetten. Bijvoorbeeld aangaande het mestbeleid. Hoeveel organische mest kunt u plaatsen in uw bedrijf en welke maximale hoeveelheid kunstmest mag u verbruiken? Onze adviseurs beantwoorden alle vragen over het mestbeleid en rekenen voor u door wat de effecten zijn van de veranderingen die u in uw bedrijf wilt en moet doorvoeren.

MKB Adviseurs heeft naast jarenlange ervaring in de food & agri sector de juiste kennis in huis om de kansen en de valkuilen te zien in deze sector die continue in ontwikkeling is. We delen met plezier onze expertise in een praktisch advies of begeleiding. Neem vrijblijvend contact op met onze agri sectorspecialisten!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over melkveehouderij? Neem contact op met MKB Adviseurs Food & Agri via telefoonnummer 088-018 23 00 of e-mail . Of kijk op www.mkbadviseursfoodagri.nl