Uw bedrijf verkopen, dat kunt u zelf toch ook?

U kent ze vast. Particulieren die na het zien van een klusprogramma op tv denken het installatiewerk zelf wel 'even' te kunnen doen. Te laat komen ze tot inkeer en kunnen uw mensen de fouten komen herstellen. Kijk eens in de spiegel? Doet u graag veel zelf? Als u – te zijner tijd - uw bedrijf wilt verkopen, bent u dan de meest ervaren expert?

Wie weet er meer van uw bedrijf dan uzelf? Juist: niemand!
Wie heeft het bedrijf door goede én slechte tijden geloodst en gezorgd dat er altijd voldoende geld in kas was? U!
Wie is de beste verkoper binnen uw bedrijf? Ongetwijfeld, dat bent u!
Dus wie is dé aangewezen persoon om uw bedrijf te verkopen?! Daar trap ik even op de rem...
Hieronder een berichtje voor Uneto-VNI installateurs.

Betere deal

Vind ik soms dat u geen inbreng moet hebben bij de verkoop of overdracht van uw bedrijf? Integendeel! Ik pleit er alleen wel voor dat u dit doet in nauwe samenwerking met een externe adviseur. Want in het bedrijfsoverdracht-traject komen veel situaties voor waarop u niet bent bedacht. U bent emotioneel bij alles betrokken - logisch, want het gaat om uw levenswerk én uw portemonnee. Een externe adviseur daarentegen, heeft vaker met het bijltje gehakt, staat neutraler in het proces en kan zo het hoofd nét wat koeler houden. En er vervolgens een betere deal uithalen.

Een-tweetje

Dat begint al bij de prijsvorming. Laat u de waardering van uw bedrijf toetsen door de Belastingdienst, om zo discussies achteraf te voorkomen? Een adviseur kent de procedure en weet waar de fiscus op let. Voor hem of haar is dit een een-tweetje. Voor u: nieuw en spannend. Legt u de onderhandelingsafspraken met de beoogde koper vast? Als de deal afketst, is het fijn als er een geheimhoudingsverklaring is. Zelf voelt het wellicht vreemd om hierom te vragen, voor een externe adviseur is dit geen probleem.

Toekomst

Bij de onderhandelingen vervolgens, gaat het vooral om de toekomst van het bedrijf en nauwelijks nog om het verleden. Dat kan rauw op uw dak vallen. U kunt het gevoel krijgen er niet (meer) toe te doen, terwijl alles gaat om wat ú hebt gecreëerd. Dan is het heel prettig dat er iemand aan uw kant staat. Ook als het gaat om bedragen en getallen, kunnen de gesprekken vreemd en afstandelijk aanvoelen. Zeker als standpunten verharden en er discussies ontstaan. Uw adviseur kan dan de kastanjes uit het vuur halen.

In de familie

Draagt u het bedrijf over binnen de familie, dan is een externe adviseur helemaal en goed idee. Hoeveel familievetes vinden immers hun oorsprong in misverstanden rondom de bedrijfsovername? Goede communicatie is cruciaal en het is belangrijk om rekening te houden met alle (on)denkbare toekomstige situaties. Bijvoorbeeld wanneer de overnemer het bedrijf binnen afzienbare tijd met vette winst verkoopt. Of als echtelieden scheiden en deel van het familiebedrijf in vreemde handen terecht kan komen.

Drink koffie

Nog een tip. Investeer vooraf tijd om uw adviseur goed te leren kennen. Haal niet er pas op het laatste moment iemand bij, zoals de particulier die zichzelf een professionele installateur voelt na het plaatsen van twee knelkoppelingen. Drink samen koffie. Praat en ontdek of er chemie ontstaat. Koers op uw gevoel en zeg pas 'ja' wanneer u 100% overtuigd bent.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Paul Overwater en zijn collega's staan voor u klaar. Neem contact met ons op via telefoonnummer 070-349 06 50 of e-mail: .