Herwaardering gronden, wat zijn de mogelijkheden?

DOOR: Edith Brouwer
Momenteel een veelgehoorde vraag: "Wat is er nog mogelijk in het kader van herwaardering van gronden?".

Ja, wat is er eigenlijk mogelijk? Hieronder het antwoord:

Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren hun gronden geherwaardeerd op de balans tegen de vrije waarde. Hiermee worden risico's afgedekt voor het geval de landbouwvrijstelling er in de toekomst af mocht gaan.

Wat mag wel, wat niet?

Herwaarderen mag niet zomaar. De Hoge Raad heeft op 30 september jl. bevestigd dat herwaarderen is toegestaan, bijvoorbeeld bij de oprichting van een maatschap of toetreding van een nieuwe vennoot.
Ook is duidelijk geworden dat het herwaarderen van de ondergrond van de bedrijfsgebouwen onbelast mogelijk is, terwijl over de gebouwen zelf niet hoeft te worden afgerekend.

Oppassen is het indien er in de gronden claims zitten (bijvoorbeeld een herinvesteringsreserve of pachtersclaim). In dat geval zal bij herwaarderen een deel van de belaste claim naar voren gehaald worden en moet daar bij herwaarderen over afgerekend worden. Of dit nadelig is, verschilt per situatie.

Meer informatie

Kortom: heeft u nog niet geherwaardeerd en vind u dit wel belangrijk? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 236 71 78 of e-mail: