Omgangsregeling afdwingen, kunnen grootouders dat ook?

DOOR: Jacqueline Hermsen

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we deze de vraag: "Onze zoon en zijn echtgenote zijn gescheiden. Mijn vrouw en ik zien onze kleinkinderen daardoor helaas nog maar heel weinig. Kunnen wij een omgangsregeling afdwingen?"

Antwoord:

In de Wet staat dat een kind recht heeft op omgang met zijn ouders én met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs in een soortgelijke zaak dat er geen sprake was van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de grootouders en de kleinkinderen.

Er waren wel gebruikelijke contacten geweest, zo bleek uit foto’s, en opa en oma pasten regelmatig op. Deze grootouders konden echter niet aantonen dat zij een substantieel deel van de verzorging en opvoeding van de kleinkinderen voor hun rekening hadden genomen. Ook was er geen sprake van een structurele en intensieve oppasregeling, die meer inhield dan het gebruikelijke contact tussen grootouders en kleinkinderen.

Voorkom teleurstelling

Ter voorkoming van een teleurstellende procedure adviseer ik u een mediationtraject, waarin u met uw zoon en ex-schoondochter in alle vertrouwelijkheid de mogelijkheden tot hernieuwde betrokkenheid bij  uw kleinkinderen kunt verkennen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over mediation? Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 236 71 78 of e-mail: