SDE+ subsidie Zonnepanelen

DOOR: Johannes Zijlstra

Goed nieuws voor ondernemers die willen investeren in zonnepanelen. Het budget voor de najaarsronde SDE+ 2016 is verhoogd naar 5 miljard.

Dus een grotere kans op een positieve beschikking. Maar let op! De subsidieaanvraag kan worden ingediend op tienden van eurocenten per kWh. De aanvraag met het laagste bedrag is als eerste in de rangschikking. Daardoor is er veel meer concurrentie. Reken je niet te snel rijk.

Onafhankelijk advies is nu belangrijker dan ooit

De SDE+ 2016 najaarsronde wordt opengesteld op dinsdag 27 september en sluit op donderdag 27 oktober. Dus nieuwe kansen voor ondernemers die willen investeren in zonnepanelen. In de voorjaarsronde hebben 831 projecten een beschikking ontvangen voor Zon-PV. Nu het totale budget voor de najaarsronde met 1 miljard is verhoogd wordt de kans op een positieve beschikking groter.

Voor wie?

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt ook in de najaarsronde 2016 alleen opengesteld voor installaties van 15 kWp en meer en die worden aangesloten op een grootverbruikers aansluiting (aansluiting van meer dan 3 x 80 Ampère). Heeft u nog geen grootverbruikersaansluiting hou dan rekening met hoge aansluitkosten. Deze kosten kunnen oplopen tot € 20.000 en meer.

Welke subsidiebedragen

Gedurende de najaarsopenstelling zijn er vier fases, waarbij het maximale basisbedrag start met 9 eurocent en oploopt naar het maximale basisbedrag voor Zon-PV van 12,8 eurocent. Vanaf 2016 kunt u uw subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. Dit toegekende basisbedrag geld voor de gehele subsidieperiode van 15 jaar tot een maximum aantal vollasturen De uiteindelijke subsidie wordt per jaar berekend op basis van de geproduceerde hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare energie verminderd met de opbrengst voor de productie van grijze energie. Het voorlopige correctiebedrag 2016 = € 0,044/kWh.

Overige voorwaarden

  • voor installaties van meer dan 500 kWp is een haalbaarheidsstudie verplicht;
  • worden de panelen in een veldopstelling geplaats of in het zicht aan een gevel gemonteerd dan is een omgevingsvergunning verplicht. Geen vergunning, geen SDE+ subsidie;
  • bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie installatie dan is een verklaring van de eigenaar noodzakelijk.

Slim aanpakken, voorkom teleurstelling!

Er zijn veel factoren die het rendement beïnvloeden. Is het slim om nu een SDE aanvraag in te dienen? Wat is de verwachte opbrengst van de installatie? Kan de opgewekte stroom direct worden benut of wordt die deels terug geleverd aan het net? Wat zijn de verwachte investeringskosten? Bepaal eerst de uitgangspunten en de kostprijs van de installatie. Stel daarna vast voor welk basisbedrag u wenst in te schrijven.

Wat slim is? Begin nu alvast met de voorbereidingen en stel niet uit!

MKB adviseurs Food en Agri hebben samen met Vraagbundeling zonnepanelen van LTO veel ervaring met het berekenen van het rendement van zonnepanelen en met de inkoop. U begeleiden bij een SDE aanvraag is ook ons vak.

Neem vandaag nog contact met ons op via advies@mkbadviseurs.nl, we helpen u graag verder op het gebied van subsidie en het aanvragen daarvan.