Goed schatten wordt beloond

Door: Henk Jonkman

Mestproductie

Een juiste inschatting van de mestproductie gedurende het jaar wordt steeds belangrij­ker. De hoogte van de mestproductie bepaalt onder andere hoeveel mest de veehouder moet afvoeren, hoeveel er verwerkt moet worden en, in de toekomst, of hij binnen de toegekende fosfaatrechten is gebleven.

Hoe doe je dat?

De mestplaatsingsruimte is afhankelijk van de grondsituatie per 15 mei. Dit ligt nu vast voor dit jaar. U kunt dus alleen nog maar aan de knop van de mestproductie draaien door bijvoorbeeld minder (jong) vee aan te houden en te kiezen voor een ander soort rantsoen voor de veestapel. Dat vergt enig rekenwerk, maar wacht daar niet te lang mee. Bedrijven die wachten tot (na) het einde van het jaar kunnen voor vervelende verrassingen komen te staan.

Daarnaast neemt het belang van een goed resultaat van de BEX/Kringloopwijzer toe. Door op efficiency te sturen in uw bedrijf kunt u zowel economisch als voor de mest­wet betere resultaten boeken. Zeker als er straks ook nog fosfaatrechten komen.