Blijf kapitein van eigen bedrijf

Door: Hendrik Jan Bos

De bank kijkt bij veel bedrijven nadrukkelijk over de schouder mee. Logisch, want de bank loopt risico op elke financiering. Er zijn verschillende momenten waarbij de bank wil meedenken. De ervaring van MKB Adviseurs Food & Agri leert dat elke ondernemer daar anders mee omgaat.

Veel aspecten in het leven en ervaringen die u heeft gehad, hebben u gemaakt tot de ondernemer en persoon die u nu bent. Dit geldt ook voor uw bedrijf en hoe de bank daar tegenaan kijkt.

Ter verduidelijking: stel dat u op verzoek van de bank jaarlijks cijfers moet aanleveren om uw financiering in de benen te houden. De werkelijke cijfers wijken daarbij elk jaar af van de prognoses. Dat is op zichzelf niet bijzonder, maar in het geval van uw bedrijf zijn uw prognoses altijd slechter dan de wer­kelijkheid. Dat levert ii in het begin moeilijke gesprekken op, maar deze gesprekken met de bank worden in de loop der jaren steeds mak­kelijker.

Of andersom, uw prognoses zijn altijd prima, alleen de realiteit valt elk jaar tegen. Uw gesprekken waren in het begin makkelijk, maar deze gesprekken worden steeds moei­lijker. Het is te verwachten dat de bank op een gegeven moment gaat incalculeren dat uw prognoses op een bepaalde manier gaan afwijken.

Over het algemeen verwachten wij van elkaar dat we betrouwbaar zijn. Het spreek­woord zegt dat we dat niet vanzelf krijgen, maar dat we dat moeten verdienen. Sommige ondernemers gingen er te gemakkelijk van uit dat hun bedrijf wel bleef bestaan. Vanuit de gedachte: als er maar genoeg zekerheid aanwezig is voor de bank, zullen ze mij nog met open.armen ontvangen.

Focus op kasstroom

Deze verwachting die we van de bank hebben, moeten we grondig bijstellen. Steeds meer ligt de focus op uw kasstroom. Kunt u de lopende kosten en aflossingen betalen, privé blijven eten en drinken en natuurlijk ook vervangingsinvesteringen uit de lopende rekening betalen? Als u dat allemaal heeft betaald en er is nog geld over, spreken we van een positieve marge.

Ook al heeft u nauwelijks schulden en ruim voldoende zekerheden, als jarenlang uw marge te laag is of zelfs negatief, hoeft u niet meer te verwachten dat uw bank een (tij­delijk) tekort zal aanvullen.

Daarom is het meer dan ooit zaak om uw bedrijfsresultaten scherp te volgen. Dit kan door de bril van de bank, door de opmerkin­gen van uw accountant of als u met meerdere ondernemers het bedrijf runt elkaar onder­ling kritisch te bevragen. Niet één keer per jaar of nog minder vaak, maar liefst elk kwar­taal.

Lastige vlieg

Zie deze gesprekspartner niet als een las­tige vlieg, maar maak dankbaar gebruik van kritische vragen om u zelf scherp te houden en uw lerend vermogen te benutten. Probeer elke bedreiging om te zetten in een kans.

Een mooi gevolg is dat u weer zelf aan het roer staat en u niet afhankelijk bent van een sleepboot of loods die u vertelt hoe u moet varen. Misschien vaart u wel langs dezelfde route, omdat er nu eenmaal geen andere vaargeul is. Maar het is voor veel onderne­mers een stuk prettiger te weten dat ze daar zelf voor gekozen hebben.