Wijzigingen in betalingsrechten

DOOR: Ruthger Steenbeek. Binnenkort moeten via de aangifte Gecombineerde opgaven de betalingsrechten voor 2016 worden aangevraagd. Zijn er voor 2016 wijzigingen?

De voorwaarde van actieve landbouwer is voor het jaar 2016 gewijzigd. In het jaar 2015 was het nog voldoende om bij de Kamer van Koophandel geregistreerd te staan met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit, zolang de hoofdactiviteit maar geen uitgesloten activiteit was. Dit is volgens de Europese Commissie niet langer meer voldoende.

Om in aanmerking te komen als actieve landbouwer moeten de inkomsten uit een landbouwactiviteit meer dan een derde deel van het totale bedrag aan inkomsten zijn. Ook moet het jaarlijks bedrag aan directe betalingen uit het GLB meer dan 5 procent van de totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteit zijn.

Nu heeft de RVO toegestaan de SBI-codes voor landbouwactiviteiten GLB uit te bereiden met de code 016, dienstverlening voor landbouw en behandeling van gewassen en zaden na de oogst. Met deze uitbreiding vallen bijna alle landbouwbedrijven met loonwerk bij derde weer onder de juiste voorwaarde om bedrijventoeslag 2016 te kunnen ontvangen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de wijzigingen voor 2016? Neem contact met ons op via telefoonnummer 070-349 06 50 of e-mail